Yale Smart Living Rökdetektor

I lager.
Antal: 46

1 099 kr

Trådlös optisk rökdetektor.

När koncentrationen av röken överskrider det förinställda gränsvärdet sänder detektorn en signal till centralenheten. Efter överföringen aktiveras rökdetektorns inbyggda summer och lysdiod blinkar. Detektorn kontrollerar rökkoncentrationen var 10:e sekund och fortsätter ljuda så länge koncentrationen är högre än gränsvärdet. Summern tystnar så snart gränsvärdet understigs och övergår till standby-läge. 

Röklarmet går även att avbryta genom att: 

1) Trycka på testknappen på rökdetektorn. Detektorn tystnar i 10 minuter. Lysdioden kommer att fortsätta att blinka om rökkoncentrationen fortfarande överskrider tröskelvärdet. Efter 10 minuter ljuder detektorns summer igen om rökkoncentrationen fortfarande är för hög. Centralenhetens siren fortsätter att ljuda tills larmet kvitterats.

2) Kvittera rökvarningen i larmet på knappsatsen.

• Radio: 868MHz FM

• Spänning: 3 st AA alkaliska batterier medföljer

• Temperaturområde: -10 till +40° (endast inomhusbruk)

• Mått: (Øxh) 112x60 mm