- Larmtillbehör

Väck liv i din gamla anläggning!

Har du en Power anläggning från förr? T.ex: en Power 832, Power 864, Power 1616, Power 1864 osv.. 

MiniAir installeras i de äldre Power centralerna och ger möjlighet till styrning via App. MiniAir omfattar Smartphone-revolutionen och erbjuder en användarvänlig app för slutanvändare att tillkoppla / frånkoppla, visa händelselogg och få push-meddelanden vid larmaktivering.