Motorlås SL 520 SV, Rättvänd split vänster 12-24 V AC/DC

I lager.

5 525 kr

Beskrivning av artikel

SAFETRON SL 520 är ett elektromekaniskt styrt tryckesfunktionslås med s.k. split funk- tion i modulutförande. Typiska användningsområden är daglåsning och intern låsning av högtrafikerade dörrar inom handel, kontor och industri eller entréer och andra allmänna utrymmen i flerbostadshus.  
 
SL 520 har rättvänd funktion vilket betyder låst i strömlöst läge.  
 
Split funktion  
Split funktionen möjliggör mekanisk utpassering och elektrisk inpassering genom en delad tryckespinne.  
 
Brandklassad  
SL 520 är godkänd och certifierad för brandcellsgränser: 120 min.  
 
Låg strömförbrukning  
Endast 65mA @ 24 VDC.  
 
Inbyggd dörrstatusgivare  
SL 520 levereras standard med dörrstatusgivare vilken nyttjas genom montering av magnet i slutbleck eller karm.  

  EGENSKAPER  

 • Split funktion  
 • Dorndjup 50 mm  
 • Rättvänd funktion: SL 520  
 • Omvänd funktion: SL 521  
 • Omställbar höger eller vänster  
 • Tryckesrörelseindikering  
 • Förreglingsindikering  
 • Dörrstatusindikering vid användande av magnet i slutbleck  
 • Fallutsprång 14 mm  
 • Kolvplacering enligt klassisk standard  

TEKNISKA DATA  

 • Multispänning 12 VDC / 24 VDC +/- 15%  
 • Strömförbrukning: 12 VDC: 130 mA, 24 VDC: 65 mA  
 • Arbetstemperatur -20°C till +40°C